Numbers 0 to 100 in Czech (čeština)

NumberIn Czech
0nula
1jeden
2dva
3tři
tri
4čtyři
ctyri
5pět
pet
6šest
sest
7sedm
8osm
9devět
devet
10deset
11jedenáct
jedenact
12dvanáct
dvanact
13třináct
trinact
14čtrnáct
ctrnact
15patnáct
patnact
16šestnáct
sestnact
17sedmnáct
sedmnact
18osmnáct
osmnact
19devatenáct
devatenact
20dvacet
21dvacet jeden
22dvacet dva
23dvacet tři
dvacet tri
24dvacet čtyři
dvacet ctyri
25dvacet pět
dvacet pet
26dvacet šest
dvacet sest
27dvacet sedm
28dvacet osm
29dvacet devět
dvacet devet
30třicet
tricet
31třicet jeden
tricet jeden
32třicet dva
tricet dva
33třicet tři
tricet tri
34třicet čtyři
tricet ctyri
35třicet pět
tricet pet
36třicet šest
tricet sest
37třicet sedm
tricet sedm
38třicet osm
tricet osm
39třicet devět
tricet devet
40čtyřicet
ctyricet
41čtyřicet jeden
ctyricet jeden
42čtyřicet dva
ctyricet dva
43čtyřicet tři
ctyricet tri
44čtyřicet čtyři
ctyricet ctyri
45čtyřicet pět
ctyricet pet
46čtyřicet šest
ctyricet sest
47čtyřicet sedm
ctyricet sedm
48čtyřicet osm
ctyricet osm
49čtyřicet devět
ctyricet devet
50padesát
padesat
51padesát jeden
padesat jeden
52padesát dva
padesat dva
53padesát tři
padesat tri
54padesát čtyři
padesat ctyri
55padesát pět
padesat pet
56padesát šest
padesat sest
57padesát sedm
padesat sedm
58padesát osm
padesat osm
59padesát devět
padesat devet
60šedesát
sedesat
61šedesát jeden
sedesat jeden
62šedesát dva
sedesat dva
63šedesát tři
sedesat tri
64šedesát čtyři
sedesat ctyri
65šedesát pět
sedesat pet
66šedesát šest
sedesat sest
67šedesát sedm
sedesat sedm
68šedesát osm
sedesat osm
69šedesát devět
sedesat devet
70sedmdesát
sedmdesat
71sedmdesát jeden
sedmdesat jeden
72sedmdesát dva
sedmdesat dva
73sedmdesát tři
sedmdesat tri
74sedmdesát čtyři
sedmdesat ctyri
75sedmdesát pět
sedmdesat pet
76sedmdesát šest
sedmdesat sest
77sedmdesát sedm
sedmdesat sedm
78sedmdesát osm
sedmdesat osm
79sedmdesát devět
sedmdesat devet
80osmdesát
osmdesat
81osmdesát jeden
osmdesat jeden
82osmdesát dva
osmdesat dva
83osmdesát tři
osmdesat tri
84osmdesát čtyři
osmdesat ctyri
85osmdesát pět
osmdesat pet
86osmdesát šest
osmdesat sest
87osmdesát sedm
osmdesat sedm
88osmdesát osm
osmdesat osm
89osmdesát devět
osmdesat devet
90devadesát
devadesat
91devadesát jeden
devadesat jeden
92devadesát dva
devadesat dva
93devadesát tři
devadesat tri
94devadesát čtyři
devadesat ctyri
95devadesát pět
devadesat pet
96devadesát šest
devadesat sest
97devadesát sedm
devadesat sedm
98devadesát osm
devadesat osm
99devadesát devět
devadesat devet
100sto