Numbers 0 to 100 in Filipino (Filipino)

NumberIn Filipino
0walâ
wala
1isá
isa
2dalawá
dalawa
3tatló
tatlo
4ápat
apat
5limá
lima
6anim
7pitó
pito
8waló
walo
9siyám
siyam
10sampû
sampu
11labíng-isá
labing-isa
12labíng-dalawá
labing-dalawa
13labíng-tatló
labing-tatlo
14labíng-ápat
labing-apat
15labíng-limá
labing-lima
16labíng-anim
labing-anim
17labíng-pitó
labing-pito
18labíng-waló
labing-walo
19labíng-siyám
labing-siyam
20dalawáng pû
dalawang pu
21dalawáng pû’t isá
dalawang pu't isa
22dalawáng pû’t dalawá
dalawang pu't dalawa
23dalawáng pû’t tatló
dalawang pu't tatlo
24dalawáng pû’t ápat
dalawang pu't apat
25dalawáng pû’t limá
dalawang pu't lima
26dalawáng pû’t anim
dalawang pu't anim
27dalawáng pû’t pitó
dalawang pu't pito
28dalawáng pû’t waló
dalawang pu't walo
29dalawáng pû’t siyám
dalawang pu't siyam
30tatlóng pû
tatlong pu
31tatlóng pû’t isá
tatlong pu't isa
32tatlóng pû’t dalawá
tatlong pu't dalawa
33tatlóng pû’t tatló
tatlong pu't tatlo
34tatlóng pû’t ápat
tatlong pu't apat
35tatlóng pû’t limá
tatlong pu't lima
36tatlóng pû’t anim
tatlong pu't anim
37tatlóng pû’t pitó
tatlong pu't pito
38tatlóng pû’t waló
tatlong pu't walo
39tatlóng pû’t siyám
tatlong pu't siyam
40ápat na pû
apat na pu
41ápat na pû’t isá
apat na pu't isa
42ápat na pû’t dalawá
apat na pu't dalawa
43ápat na pû’t tatló
apat na pu't tatlo
44ápat na pû’t ápat
apat na pu't apat
45ápat na pû’t limá
apat na pu't lima
46ápat na pû’t anim
apat na pu't anim
47ápat na pû’t pitó
apat na pu't pito
48ápat na pû’t waló
apat na pu't walo
49ápat na pû’t siyám
apat na pu't siyam
50limáng pû
limang pu
51limáng pû’t isá
limang pu't isa
52limáng pû’t dalawá
limang pu't dalawa
53limáng pû’t tatló
limang pu't tatlo
54limáng pû’t ápat
limang pu't apat
55limáng pû’t limá
limang pu't lima
56limáng pû’t anim
limang pu't anim
57limáng pû’t pitó
limang pu't pito
58limáng pû’t waló
limang pu't walo
59limáng pû’t siyám
limang pu't siyam
60anim na pû
anim na pu
61anim na pû’t isá
anim na pu't isa
62anim na pû’t dalawá
anim na pu't dalawa
63anim na pû’t tatló
anim na pu't tatlo
64anim na pû’t ápat
anim na pu't apat
65anim na pû’t limá
anim na pu't lima
66anim na pû’t anim
anim na pu't anim
67anim na pû’t pitó
anim na pu't pito
68anim na pû’t waló
anim na pu't walo
69anim na pû’t siyám
anim na pu't siyam
70pitóng pû
pitong pu
71pitóng pû’t isá
pitong pu't isa
72pitóng pû’t dalawá
pitong pu't dalawa
73pitóng pû’t tatló
pitong pu't tatlo
74pitóng pû’t ápat
pitong pu't apat
75pitóng pû’t limá
pitong pu't lima
76pitóng pû’t anim
pitong pu't anim
77pitóng pû’t pitó
pitong pu't pito
78pitóng pû’t waló
pitong pu't walo
79pitóng pû’t siyám
pitong pu't siyam
80walóng pû
walong pu
81walóng pû’t isá
walong pu't isa
82walóng pû’t dalawá
walong pu't dalawa
83walóng pû’t tatló
walong pu't tatlo
84walóng pû’t ápat
walong pu't apat
85walóng pû’t limá
walong pu't lima
86walóng pû’t anim
walong pu't anim
87walóng pû’t pitó
walong pu't pito
88walóng pû’t waló
walong pu't walo
89walóng pû’t siyám
walong pu't siyam
90siyám na pû
siyam na pu
91siyám na pû’t isá
siyam na pu't isa
92siyám na pû’t dalawá
siyam na pu't dalawa
93siyám na pû’t tatló
siyam na pu't tatlo
94siyám na pû’t ápat
siyam na pu't apat
95siyám na pû’t limá
siyam na pu't lima
96siyám na pû’t anim
siyam na pu't anim
97siyám na pû’t pitó
siyam na pu't pito
98siyám na pû’t waló
siyam na pu't walo
99siyám na pû’t siyám
siyam na pu't siyam
100isáng daán
isang daan