Numbers 0 to 100 in Polish (polski)

NumberIn Polish
0zero
1jeden
2dwa
3trzy
4cztery
5pięć
piec
6sześć
szesc
7siedem
8osiem
9dziewięć
dziewiec
10dziesięć
dziesiec
11jedenaście
jedenascie
12dwanaście
dwanascie
13trzynaście
trzynascie
14czternaście
czternascie
15piętnaście
pietnascie
16szesnaście
szesnascie
17siedemnaście
siedemnascie
18osiemnaście
osiemnascie
19dziewiętnaście
dziewietnascie
20dwadzieścia
dwadziescia
21dwadzieścia jeden
dwadziescia jeden
22dwadzieścia dwa
dwadziescia dwa
23dwadzieścia trzy
dwadziescia trzy
24dwadzieścia cztery
dwadziescia cztery
25dwadzieścia pięć
dwadziescia piec
26dwadzieścia sześć
dwadziescia szesc
27dwadzieścia siedem
dwadziescia siedem
28dwadzieścia osiem
dwadziescia osiem
29dwadzieścia dziewięć
dwadziescia dziewiec
30trzydzieści
trzydziesci
31trzydzieści jeden
trzydziesci jeden
32trzydzieści dwa
trzydziesci dwa
33trzydzieści trzy
trzydziesci trzy
34trzydzieści cztery
trzydziesci cztery
35trzydzieści pięć
trzydziesci piec
36trzydzieści sześć
trzydziesci szesc
37trzydzieści siedem
trzydziesci siedem
38trzydzieści osiem
trzydziesci osiem
39trzydzieści dziewięć
trzydziesci dziewiec
40czterdzieści
czterdziesci
41czterdzieści jeden
czterdziesci jeden
42czterdzieści dwa
czterdziesci dwa
43czterdzieści trzy
czterdziesci trzy
44czterdzieści cztery
czterdziesci cztery
45czterdzieści pięć
czterdziesci piec
46czterdzieści sześć
czterdziesci szesc
47czterdzieści siedem
czterdziesci siedem
48czterdzieści osiem
czterdziesci osiem
49czterdzieści dziewięć
czterdziesci dziewiec
50pięćdziesiąt
piecdziesiat
51pięćdziesiąt jeden
piecdziesiat jeden
52pięćdziesiąt dwa
piecdziesiat dwa
53pięćdziesiąt trzy
piecdziesiat trzy
54pięćdziesiąt cztery
piecdziesiat cztery
55pięćdziesiąt pięć
piecdziesiat piec
56pięćdziesiąt sześć
piecdziesiat szesc
57pięćdziesiąt siedem
piecdziesiat siedem
58pięćdziesiąt osiem
piecdziesiat osiem
59pięćdziesiąt dziewięć
piecdziesiat dziewiec
60sześćdziesiąt
szescdziesiat
61sześćdziesiąt jeden
szescdziesiat jeden
62sześćdziesiąt dwa
szescdziesiat dwa
63sześćdziesiąt trzy
szescdziesiat trzy
64sześćdziesiąt cztery
szescdziesiat cztery
65sześćdziesiąt pięć
szescdziesiat piec
66sześćdziesiąt sześć
szescdziesiat szesc
67sześćdziesiąt siedem
szescdziesiat siedem
68sześćdziesiąt osiem
szescdziesiat osiem
69sześćdziesiąt dziewięć
szescdziesiat dziewiec
70siedemdziesiąt
siedemdziesiat
71siedemdziesiąt jeden
siedemdziesiat jeden
72siedemdziesiąt dwa
siedemdziesiat dwa
73siedemdziesiąt trzy
siedemdziesiat trzy
74siedemdziesiąt cztery
siedemdziesiat cztery
75siedemdziesiąt pięć
siedemdziesiat piec
76siedemdziesiąt sześć
siedemdziesiat szesc
77siedemdziesiąt siedem
siedemdziesiat siedem
78siedemdziesiąt osiem
siedemdziesiat osiem
79siedemdziesiąt dziewięć
siedemdziesiat dziewiec
80osiemdziesiąt
osiemdziesiat
81osiemdziesiąt jeden
osiemdziesiat jeden
82osiemdziesiąt dwa
osiemdziesiat dwa
83osiemdziesiąt trzy
osiemdziesiat trzy
84osiemdziesiąt cztery
osiemdziesiat cztery
85osiemdziesiąt pięć
osiemdziesiat piec
86osiemdziesiąt sześć
osiemdziesiat szesc
87osiemdziesiąt siedem
osiemdziesiat siedem
88osiemdziesiąt osiem
osiemdziesiat osiem
89osiemdziesiąt dziewięć
osiemdziesiat dziewiec
90dziewięćdziesiąt
dziewiecdziesiat
91dziewięćdziesiąt jeden
dziewiecdziesiat jeden
92dziewięćdziesiąt dwa
dziewiecdziesiat dwa
93dziewięćdziesiąt trzy
dziewiecdziesiat trzy
94dziewięćdziesiąt cztery
dziewiecdziesiat cztery
95dziewięćdziesiąt pięć
dziewiecdziesiat piec
96dziewięćdziesiąt sześć
dziewiecdziesiat szesc
97dziewięćdziesiąt siedem
dziewiecdziesiat siedem
98dziewięćdziesiąt osiem
dziewiecdziesiat osiem
99dziewięćdziesiąt dziewięć
dziewiecdziesiat dziewiec
100sto