Numbers 0 to 100 in Swedish (svenska)

NumberIn Swedish
0noll
1ett
2två
tva
3tre
4fyra
5fem
6sex
7sju
8åtta
atta
9nio
10tio
11elva
12tolv
13tretton
14fjorton
15femton
16sexton
17sjutton
18arton
19nitton
20tjugo
21tjugo­ett
tjugo-ett
22tjugo­två
tjugo-tva
23tjugo­tre
tjugo-tre
24tjugo­fyra
tjugo-fyra
25tjugo­fem
tjugo-fem
26tjugo­sex
tjugo-sex
27tjugo­sju
tjugo-sju
28tjugo­åtta
tjugo-atta
29tjugo­nio
tjugo-nio
30trettio
31trettio­ett
trettio-ett
32trettio­två
trettio-tva
33trettio­tre
trettio-tre
34trettio­fyra
trettio-fyra
35trettio­fem
trettio-fem
36trettio­sex
trettio-sex
37trettio­sju
trettio-sju
38trettio­åtta
trettio-atta
39trettio­nio
trettio-nio
40fyrtio
41fyrtio­ett
fyrtio-ett
42fyrtio­två
fyrtio-tva
43fyrtio­tre
fyrtio-tre
44fyrtio­fyra
fyrtio-fyra
45fyrtio­fem
fyrtio-fem
46fyrtio­sex
fyrtio-sex
47fyrtio­sju
fyrtio-sju
48fyrtio­åtta
fyrtio-atta
49fyrtio­nio
fyrtio-nio
50femtio
51femtio­ett
femtio-ett
52femtio­två
femtio-tva
53femtio­tre
femtio-tre
54femtio­fyra
femtio-fyra
55femtio­fem
femtio-fem
56femtio­sex
femtio-sex
57femtio­sju
femtio-sju
58femtio­åtta
femtio-atta
59femtio­nio
femtio-nio
60sextio
61sextio­ett
sextio-ett
62sextio­två
sextio-tva
63sextio­tre
sextio-tre
64sextio­fyra
sextio-fyra
65sextio­fem
sextio-fem
66sextio­sex
sextio-sex
67sextio­sju
sextio-sju
68sextio­åtta
sextio-atta
69sextio­nio
sextio-nio
70sjuttio
71sjuttio­ett
sjuttio-ett
72sjuttio­två
sjuttio-tva
73sjuttio­tre
sjuttio-tre
74sjuttio­fyra
sjuttio-fyra
75sjuttio­fem
sjuttio-fem
76sjuttio­sex
sjuttio-sex
77sjuttio­sju
sjuttio-sju
78sjuttio­åtta
sjuttio-atta
79sjuttio­nio
sjuttio-nio
80åttio
attio
81åttio­ett
attio-ett
82åttio­två
attio-tva
83åttio­tre
attio-tre
84åttio­fyra
attio-fyra
85åttio­fem
attio-fem
86åttio­sex
attio-sex
87åttio­sju
attio-sju
88åttio­åtta
attio-atta
89åttio­nio
attio-nio
90nittio
91nittio­ett
nittio-ett
92nittio­två
nittio-tva
93nittio­tre
nittio-tre
94nittio­fyra
nittio-fyra
95nittio­fem
nittio-fem
96nittio­sex
nittio-sex
97nittio­sju
nittio-sju
98nittio­åtta
nittio-atta
99nittio­nio
nittio-nio
100ett­hundra
ett-hundra